Shi Hui San

ENGLISH NAME: Ten Partially Charred Substances Powder
TCM ACTIONS: Quells Fire; Cools Blood; Stop bleeding
INDICATION: Variety of hemorrhages due to excessive Heat disturbing the Blood
INGREDIENTS: Da Huang (Chief/9-12g), Zhi Zi (Chief/9-12g), Mu Dan Pi (Chief/9-12g), Da Ji (Deputy/9-12g), Xiao Ji (Deputy/9-12g), Bai Mao Gen (Deputy/9-12g), Ce Bai Ye (Deputy/9-12g), Qian Cao Gen (Deputy/9-12g), Zhong Lung Pi (Deputy/9-12g), He Ye (Assistant/9-12g)

Read more ...