Zu Shao Yin Shen Jing 足少阴肾经 (Kidney Channel)

TRANSLATION: Kidney Meridian of the Foot Shao Yin
JING-WELL POINT: Yong Quan (KD 1)
YING-SPRING POINT: Ran Gu (KD 2)
SHU-STREAM POINT: Tai Xi (KD 3)
JING-RIVER POINT: Fu Liu (KD 7)
HE-SEA POINT: Yin Gu (KD 10)
YUAN-SOURCE POINT: Tai Xi (KD 3)
LUO-CONNECTING POINT: Da Zhong (KD 4)
XI-CLEFT POINT: Jin Men (UB 63)

Read more ...